Tečaj računalniških veščin – LU GR – 23-25.8.2021

3 srečanja po 4 šolske ure, 23-25. 8. 2021 ob 9:00.

1. srečanje

Programska oprema in povezave

2. srečanje

Navodila, ki jih uporabljamo mi
  • Naslovnica ima sredinski poravnan naslov, na dnu pa avtorja na levi ter datum na desni
  • Številčenje strani (naslovnica je izvzeta!)
  • Pisava Times New Roman velikost 12pt
  • Naslovi pisava Verdana velikosti 22pt, 20pt, 18pt
  • Kazalo vsebine in kazalo slik na začetku (kazal ni v kazalu!)
  • Vsako poglavje (prvi nivo) se začne na novi strani
  • Številčenje naslovov po nivojih: 1 PRVI 1.1 Drugi 1.1.1 Tretji…
  • Na strani z zaključkom morata biti QR koda in skrajšana povezava do elektronske različice naloge
  • Na zadnji strani so viri in literatura

Programska oprema in povezave

3. srečanje

Programska oprema in povezave