{{ date_format(datum.min) }} - {{ date_format(datum.max) }} {{ number_format(vsi_nakupi) }} {{ number_format(povprečje, {style: 'currency', currency: 'EUR'}) }}
{{ number_format(sredstva.porabljena.toFixed(0)) }} €
Število Skupaj Povprečno
{{ row[0] }} {{ number_format(row[1]) }} {{ number_format(row[2].toFixed(0)) }} € {{ number_format(row[3].toFixed(0)) }} €
Število Skupaj Povprečno
{{ row[0] }} {{ number_format(row[1]) }} {{ number_format(row[2].toFixed(0)) }} € {{ number_format(row[3].toFixed(0)) }} €